Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe w środę 14 grudnia, na godzinę 16,00 do GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy 23 Października 34.Strona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW