Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

UTW - „Poziom wyżej”
26 lipca 2016 roku Komisja Certyfikująca z Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
nadała nam tytuł
„Profesjonalny UTW – Certyfikat Brązowy”.
                                                                                      Prezes Zarządu
Irena Szewczyk

Koleżankom i kolegom, przyjaciołom, sympatykom i darczyńcom pięknych, udanych wakacji, słonecznej pogody i dobrego, zasłużonego wypoczynku

życzy zarząd UTW w Tarnowie PodgórnymStrona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW